วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

font-CRU-nanthawanarti3319


รายงานการออกแบบ Font ด้วย Fontstruct

                          font Design


                                 ขั้นตอนในการดำเนินงาน
                       1.
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
                       2.
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม Fontstruct
                       3.
คิด Concept ของงาน
                      4.
ทดลองสร้างด้วย Fontstruct
                      5.
ผลิตผลงานที่เสร็จสมบูรณ์                                            ขนาดของฟ้อนต์เป็น ตัวฟ้อนต์ที่ได้แบบมาตรฐาน

          ข้อมูลทีเกี่ยวกับ Fontstructจากการที่ได้ทำการศึกษา
เป็นบริการสร้างแบบอักษรออนไลน์บนเว็บแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังมีระบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากจนเกินไปคอนเซ็ปของFontstructคือ ฺBuild,Share,Download นั่นคือคุณสามารถสร้างฟ้อนต์ส่วนตัวได้ในแบบของเราเองและยังสามารถดาวน์โหลดหรือแบ่งปันให้คนทั่วโลกได้
         การใช้งานของ Fontstruct เป็นการใช้งานแบบง่ายๆไม่ยากมายนัก
ขั้นตอนการคิด Concept
Concept : การออกแบบฟ้อนต์ผู้ออกแบบต้องการออกแบบเป็นแบบเรียบง่ายดูแล้วไม่เยอะไม่ไปและไม่น้อยไป

 
          

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ Principles of Composition

การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  เป็น หลักสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ   เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่  2  ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเรื่องราว
 คุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนำเอา องค์ประกอบต่าง ๆ    ของ ศิลปะ อันได้แก่  เส้น  สี  แสงและเงา  รูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว  ฯลฯมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงาม  ซึ่งแนวทางในการนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกว่า การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัดตามที่จะกล่าวต่อไปอีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหา เป็นเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้าง สรรค์ต้องการที่จะแสดงออกมา ให้ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้  โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นำเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทางความงามไป  ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์   จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์

   การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรคำนึง
   อยู่ 5 ประการ คือ
 


1.  สัดส่วน (Proportion)


 2. ความสมดุล (Balance)  
                                                                             ขอบคุณที่มา http://www.vattaka.com/composit.htm